8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png
[Mac] 【自用分享】macOS Catalina 10.15.5(19F101) Installer with Clover 5118 闲谈 系统安全
观察者 Lv.2 12天前

查了下,论坛现在发布的最新的是10.15.4,我现在发布的是10.15.5,是我自用的,完美安装!如果有喜欢的,请自行提取!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒盘永久链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/1FtfSb2173iECcyK4mfaqHA  密码: vu09

如果大家喜欢的话,请动动您可爱的小手给我免费评分,谢谢!

 

最新回复 (0)
    • 腾悦网
      2
          
返回
观察者